ЗастрахователиДЗИ
ЗПАД ДЗИ:
ЗПАД ДЗИ е създадено като държавен застраховател през 1946 г. и има 60-годишен опит, познание и разбиране за пазарите и клиентите във всички застрахователни сегменти. ЗПАД ДЗИ е утвърдена и уважавана марка в българското застраховане. Благодарение на дългогодишното си присъствие и експертен опит ДЗИ успява да запази първото място на българския общозастрахователен и животозастрахователен пазар въпреки засиленото присъствие на международни конкуренти, появили се в края на 90-те години.
ЗПАД ДЗИ разполага с развита, многоканална мрежа на разпространение с национално покритие. Компанията има установено присъствие не само в големите градове, но и в много провинциални области; разполага с 200 клона за директни продажби, повече от 9 000 (7 800 общозастрахователни и 2 400 животозастрахователни) лицензирани агенти и 217 брокери.
ЗПАД ДЗИ е шестата по големина публична компания в България с 975 служители на пълно работно време. Компанията поставя фокус върху малкия бизнес, има стабилни позиции в общото и животозастраховането и особено в автомобилното застраховане (което генерира над 70% от приходите от общозастрахователните услуги). ДЗИ Здравно Застраховане, специализирано в доброволното здравно осигуряване, също е част от богатото застрахователно портфолио. Част от сделката е и придобиването от страна на КВС на ДЗИ Инвест – доставчик на посреднически услуги на Българската Фондова Борса.
КВС е една от водещите белгийски компании и финансови групи в Европа с пазарна капитализация на стойност около 36 милиарда евро. Служителите на KBC Груп наброяват 50 000 души и обслужват около 11 милиона клиенти. www.kbc.com
Български имоти
Застрахователна компания „Български имоти” АД е създадена през 1994 г. с решение на Софийски градски съд от 06.04.1994 г., като компания от общ тип.
На 10.08.1998 г. застрахователна компания „Български имоти” АД получава лиценз за извършване на застрахователна дейност от Националния съвет по застраховане, съгласно изискванията на Закона за застраховане.
На територията на страната се изграждат 60 офиса с над 300 сътрудници, което позволява да се осъществи бързина и качество в обслужването на клиентите и в изплащане на обезщетенията по щетите.
През ноември 2002 г. най-голямата австрийска застрахователна компания „Винер Щетише Ферзихерунг АГ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” става мажоритарен собственик на застрахователна компания „Български имоти” АД, чрез закупуването на основния пакет от капитала й.
На 08.06.2005 г. на редовното Общо събрание на акционерите на ЗК „Български имоти” АД, основният акционер „Виена Иншуърънс Груп” взема решение да направи инвестиция, в резултат на което размерът на уставния капитал на компанията става 9 308 108 лева.

Булстрад                                                                                                                                                 

ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" е основано на 31 юли 1961 г. Оттогава компанията развива всички видове  застраховане и презастраховане като авиационно и морско застраховане, в които има водещо място на българския застрахователен пазар, карго и имуществено застраховане, застраховане на МПС и строително-монтажни рискове, лично застраховане и други.
През 1967 г. Дружеството регистрира своя брокерска компания в Лондон. От 1999 г. тя  е преименувана на Еuropean Insurance and Reinsurance Brokers.
За покриването на  специфични нужди на своите клиенти ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" учредява  няколко  дъщерни компании:
• През 1994 г. – Булстрад  Живот АД за различни видове застраховки "Живот".
• През 1998 г. – "Булстрад Сървисиз енд Кънсалтинг" ООД за осъществяване на стопанска дейност, включително отдаване на коли под наем.
• През 2003 г. – Булстрад Здравно осигуряване АД, преименувано през 2007 г. на Булстрад Здраве АД,  за доброволно здравно осигуряване на корпоративни и индивидуални клиенти.
• През Април 2009 г. – Булстрад Здраве АД е преименувано Булстрад Здраве Виена Иншуранс Груп АД.

През юли 1999 г. e подписан договор за продажба на 31% от акциите на ЗПАД БУЛСТРАД  на Ти Би Ай Ейч Груп. В рамките на следващите  седем години Ти Би Ай Ейч Груп (чрез БЗП Груп ЕАД) придоби  97%  от  капитала на Булстрад.
В средата на месец април 2007 се финализира  сделката, с която ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП придоби мажоритарен дял от акционерния капитал на Булстрад.
Дружеството членува в престижни международни застрахователни организации като Международния  съюз за морско застраховане от 1974 г. и Международния  съюз на авиационните застрахователи от 1980 г.
Финансовата стабилност на ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП е гарантирана от закупените презастрахователни покрития по основните видове застраховки. Наши партньори са   чуждестранни презастрахователи, които са водещи на международния пазар и имат висок кредитен рейтинг като SCOR Reassurance, Swiss Re, Hannover Re,  Lloyd's Underwriters и други.
През годините ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП разширява клоновата си мрежа в страната, чрез която предлага богато разнообразие на повече от 100 вида застрахователни продукти, обслужващи промишлеността, финансовия сектор, транспорта, търговията, строителството, туризма и потребностите на граждани и организации.
Основавайки се на богатия си опит и международен авторитет, ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП традиционно заема водещо място на българския застрахователен пазар.

HDI

“ХДИ” Застрахователно ад,
популярно със своето търговско име HDI Застраховане, е лицензирано дружество за извършване на застрахователна дейност в областта на общото застраховане с Разрешение № 100/20.11.2000 г. на Националния съвет по застраховане и е член на Асоциацията на българските застрахователи и на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи.
Приоритет в дейността на HDI Застраховане е бързото и качествено обслужване на нашите клиенти чрез гъвкава тарифна политика, добро управление на риска и добре балансиран застрахователен портфейл, гарантиран от презастрахователната компания Hannover Re, която е сред петте най-големи презастрахователни компании в света.
HDI Застраховане е младо и динамично дружество, чиято идентичност се формира от съчетанието между немската и българската култура чрез нашите акционери: HDI-Gerling International Holding – част от третата по големина застрахователна група в Германия Talanx (новото име на групата HDI) и Централният кооперативен съюз.

Victoria

Дружеството е регистрирано за първи път с решение № 2268 от 11.12.1996 г. по ф.д. 1312/96 г. като акционерно дружество с наименование ЗАД “Мел Инс”. Притежава разрешение за извършване на застрахователна дейност № 12 от 16.07. 1998 г.

С решение на фирмения съд от 11.12.2002 г.  са вписани промени в управителните органи на дружеството и промяна в наименованието, което от ЗАД ”Мел Инс” става Застрахователно АД  “ВИКТОРИЯ”, от 2003 г. седалището и адреса на управление на дружеството е в гр. София, ул.”Екзарх Йосиф” №65.

След 2002 г. дружеството започва да развива активна дейност и да изгражда новата си структура. В периода 2002-2008 г. дружеството е  допълнило разрешителното си за извършване на застрахователна дейност с нови видове застраховки и в момента  притежава лиценз за всички видове застраховки в предмета на общозастрахователните дружества, съгласно Раздел II на Приложение №1 на Кодекса за застраховането.

От месец юли 2007 г. основен акционер на дружеството  е италианското застрахователно дружество « FATA Assicurazioni Danni” S.P.A., гр. Рим, което притежава 67% от капитала  на Застрахователно АД  “ВИКТОРИЯ”

Застрахователно АД “ВИКТОРИЯ” е  част от една от най-големите застрахователни групи в света - Generali Group, тъй като основният акционер  на дружеството “ FATA Assicurazioni Danni S.P.A.”, гр.Рим, Италия е 100%  собственост на Generali Group –Триест.

Generali

ГРУПА ДЖЕНЕРАЛИ
Група Дженерали е един от най-значимите участници в пазара на световната  застрахователна дейност и финансовите продукти. Централата и ръководната компания на Групата е Асикурациони Дженерали (Assicurazioni Generali), лидер на италианския пазар, основана през 1831 година в Триест.
Групата Дженерали е един от водещите застрахователни и финансови играчи в света. Тя присъства в повече от 40 държави със застрахователни и финансови компании, както и компании в сектора на недвижимите имоти.
Компанията, характерна още от самото начало със силна международна перспектива, укрепи своята позиция сред водещите световни застрахователи и нейната значимост нарастна  в Западна Европа,  която е основна територия на опериране на Групата.
Дженерали също така притежава значителен пазарен дял в Германия, Франция, Австрия, Испания, Швейцария, както и в Израел.
През последните години Групата се завърна в значителна степен на пазарите в държавите от Централна и Източна Европа и откри офиси в най-важните  пазари на  Далечния Изток, сред които пазарите на Китай и Индия.
МИСИЯ

ВИЗИТКА

ОЗК
“Общинска застрахователна компания” АД е основана на 27.12.1996 г. и е сред първите лицензирани за общо застраховане дружества – с Протокол № 9 от 15.06.1998 г.
Собственият капитал на компанията е 6,4 млн. лв. и съответства на изиcкванията за минимален капитал на упражняваща общо застраховане компания.


Акционери:

Дял от капитала в %:

“ЕЛ ЕМ ИМПЕКС” ЕООД

65,55

“Топлофикация София” АД

9,57

“Общинска банка” АД

4,78

"Брикел" ЕАД

4,50

"Топлофикация Бургас" ЕАД

3,54

"Топлофикация Плевен" ЕАД

3,54

"Топлофикация Габрово" ЕАД

3,54

"Мина Станянци" АД

3,54

"Топлофикация Враца" ЕАД

1,34

“Софийски аптеки” АД

0,10

Компанията има широка продуктова база:
От 1999-2008 година “Общинска застрахователна компания” АД започна да изгражда структура на територията на страната - представителства в областните градове и офиси в други населени места.
В основата на дейността на “Общинска застрахователна компания” АД е залегнала амбицията за най-добро обслужване на клиентите. Това предполага не просто сключване на застраховки, а консултиране за най-подходящата комбинация от покрития, която клиентът трябва да получи, и същевременно е гаранция за компетентно и експедитивно отстраняване на вредите при възникнали щети.
Сред клиентите на “Общинска застрахователна компания” АД са: Столична община, "Общинска банка" АД, "Въжени линии" ЕАД, “НЮ Бояна филм” ЕАД, “Топлофикация Враца” АД, “Газстроймонтаж” АД, “Топлофикация София” АД, “Топлофикация Бургас” АД, “Софмил” ООД, “Топлофикация Плевен” АД, “Топлофикация В. Търново” АД, “Метрополитен София” АД, “ЕГИДА СОФИЯ” ЕАД, "Мина Чукурово" и др.
“Общинска застрахователна компания” АД членува в браншовата организация – Асоциация на българските застрахователи – АБЗ, от 1997 година.
Дейността на дружеството и неговата платежоспособност е напълно гарантирана с презастрахователни договори на българския и международния пазар.

Interamerican
"ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ" ЗЕАД присъства на българския застрахователен пазар от 1998 г.
Ние сме първото българско застрахователно дружество, основано с чуждестранен капитал. За десетте години присъствие на пазара у нас  компанията е изградила 54 агенции, офиси и изнесени работни места в цяла България. Дружеството предлага широк спектър от застраховки при атрактивни условия и изчерпателно застрахователно покритие: "Пожар и природни бедствия", "Щети на имущество", "Каско на МПС", Задължителна застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите”, "Злополука"(групова и индивидуална), "Товари по време на превоз" (Карго), "Помощ при пътуване" (с осигурен първокласен асистанс от EUROCROSS), "Обща гражданска отговорност", "Отговорност на работодателя" и други професионални отговорности, „Отговорност на превозвача”, „Селскостопански застраховки”, "Строително - монтажни рискове" и "Електронно оборудване".
От 1-ви август 2008 г. дружеството предлага живото застрахователни продукти на българския пазар чрез новата си компания  „ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД. Основните животозастрахователни продукти са застраховки с висока доходност. Такъв продукт е комбинацията от стандартна застраховка Живот с вложение в инвестиционни фондове („Инвестиция в спокоен живот”). „Макар и традиционна застраховката „Спокоен живот” разполага с немалко иновативни покрития- такова е например покритието срещу усложнения при бременност и раждане. В детската „Когато порасна” заслужава внимание дългия срок на застраховката- до 23 години и гъвкавите допълнителни покрития.
Обслужващият персонал на двете компании се състои от високо квалифицирани служители с дългогодишен опит в застрахователния бранш. Служителите на компанията са обучени за работа с клиенти съгласно международно установените стандарти в бранша. ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ разполага и с постоянно развиваща се и добре обучена агентска мрежа с цел бързо, удобно и професионално обслужване на клиентите. Основна задача на служителите и агентите на ИНТЕРАМЕРИКАН е да превърнат името на компанията в символ на сигурност, доверие и добро обслужване.
„ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ” ЗЕАД и „ИНТЕРАМЕРИКАН ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД са част от европейския финансово -застрахователен холдинг EUREKO GROUP, регистриран в Утрехт, Холандия. EUREKO B.V. оперира на пазарите на дванадесет европейски държави: Холандия, Гърция, България, Румъния, Кипър, Ирландия, Словакия, Франция, Полша и Португалия, Турция и Русия, с персонал от над 25 000 служители. Основен акционер в EUREKO B.V. е една от най-големите и стабилни холандски банки RABO BANK. Философията на EUREKO е да създаде интегрирана паневропейска финансова група, състояща се от компании - лидери на своите пазари, които да осигуряват “местни решения на глобални цели”. Съгласно оценката на Standard & Poor’s EUREKO Group притежава рейтинг А stable и има записан брутен премиен приход от застраховане за 2008 г. в размер на 19,3 милиарда ЕВРО. Посредством своите опериращи компании, EUREKO B.V. предлага на своите клиенти и партньори пълна гама от застрахователни услуги в областта на общото и животозастраховането, здравното осигуряване, както и пенсионни продукти, а също така има значителен опит в управлението на финасови активи и банкирането. Повече информация за EUREKO  можете да намерите на www.eureko.net.

Армеец
Aприл 1996 г.
Застрахователно дружество „Армеец” е създадено с основни акционери Министерството на отбраната и търговски дружества от системата на Министерството на отбраната.
Юни 1998 г.
ЗАД “Армеец” получава правото да извършва застрахователна дейност в областта на общото застраховане с Разрешение №7, издадено от Националния съвет по застраховане.
Юли 2002 г.
„Химимпорт” АД придобива 91,92% от капитала на дружеството. Министерството на отбраната и търговски дружества от неговата система запазват 8,08% акционерно участие.
Юли 2005 г.
ЗАД „Армеец” получава лиценз за презастраховане.
Ноември 2007 г.
Дългосрочният рейтинг за способност за изплащане на искове на ЗАД „Армеец” е повишен от BB+ на iBBB-.

UNIQA
Застрахователно дружество "Витоша” АД (ново име ЗД "Уника" АД) е създадено през м. май 1992 год. и е вписано в търговския регистър на Софийски градски съд с решение по ф.д. № 17584/1992 год. Дружеството е изцяло частна собственост с капитал 7 000 000 лева и с предмет на дейност извършване на всички видове застраховки и свързаните с тях операции в областта на имущественото застраховане. Основни акционери на дружеството са "Дару финанс" ЕООД, г-н Симеон Борисов Сакскобургготски, Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътища, "ПиСиАй" АД, както и лица, които в основната си част са служители на дружеството.
С протокол № 40/14.09.1998 год. на Националния съвет по застраховане
ЗД “Витоша” АД получи разрешение за извършване на застрахователна дейност в съответствие със Закона за застраховане.
През юли 2005 г. водещата австрийска застрахователна група UNIQA придоби 20% от акционерния капитал на ЗПД "Витоша" от EQUEST, а също така пое и отговорност за управлението на дружеството. Същевременно беше фиксиран и процесът на по-нататъшното придобиване на мажоритарния пакет от страна на UNIQA.През март 2007г. UNIQA увеличи акционерния си капитал във "Витоша" от 20 на 51%.Същевременно ЗД „ Витоша” АД и ЗК „Витоша–Живот” АД промениха имената си съответно на:
Застрахователна компания „УНИКА” АД и на
Застрахователна компания „УНИКА Живот” АД.
За двете компании промяната на имената е съществена стъпка в интеграционния процес с водещата австрийска застрахователна група.
UNIQA има повече от 140 години опит в застраховането, това е компанията, която се ползва с най-голямо доверие в Австрия и е една от водещите застрахователни групи в Централна и Източна Европа. По предварителни данни премийният приход за 2006 година на компаниите от UNIQA Group Austria надвишава 5 милиарда евро, общата сума на управляваните активи е повече от 20 милиарда евро. UNIQA има дъщерни компании в 17 страни в Централна и Източна Европа и с персонал от над 15 000 служители осигурява обслужването на над 5.5 милиона клиенти. От години UNIQA е с международен финансов рейтинг “А”, даден от Standard & Poor's. Акциите на UNIQA са сред най-добре представящите се на фондовата борса във Виена.
Един от основните акционери в компанията е Raiffeisen Banking Group Austria. В допълнение към този съюз беше подписано споразумение за установяване на тясно сътрудничество при предлагането на застрахователни и други финансови продукти. Стратегията на преференциално партньорство има вече положително отражение и за България, насочено към развитието на иновативни продукти, които да комбинират банкови или лизингови продукти от Raiffeisen със застрахователни услуги от UNIQA.