Клиенти

Вива Брок ООД  има сключени застрахователни договори, както с фирми от различни отрасли, така и с физически лица.

На своите клиенти предлагаме:

• качествено и компетентно застрахователно посредничество, така че да им бъде СПЕСТЕНО
най-вече ВРЕМЕ - така ценно в забързаното ежедневие

• пълно съдействие пред застрахователните компании, в случай на настъпило застрахователно събитие

• за редовни клиенти - доставка на застрахователните документи на адрес

• отстъпки

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ДОВЕРИЕТО !

Екипът на ВиваБрок ООД